Mitä on hyvinvointivalmennus ja Life Coaching?


Kun personal training valmennuksissa keskitymme yksilön fyysiseen hyvinvointiin niin hyvinvointivalmennuksessa keskitymme myös muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin, kuten henkiseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen ja älylliseen hyvinvointiin. KT Balanssi tarjoaa myös valmennuksia, jotka yhdistävät fyysisen hyvinvoinnin treenaamisen sekä henkisen valmennuksen. Näiden
BALANCE-valmennusten tavoite on auttaa jokaista löytämään avaimet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä löytämään oman elämän tasapaino. MIND-valmennukset puolestaa keskittyvät pelkästään henkiseen valmennukseen.

19365629_m
Hyvinvointivalmennuksissa hyödynnetään Life Coaching -menetelmiä. Life Coaching eli elämäntaidonvalmennus perustuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen sekä positiiviseen psykologiaan ja on toiminnaltaan ratkaisukeskeistä. Life Coachingin taustat ovat urheiluvalmennuksessa ja henkistä valmennusta onkin käytetty pitkään urheilumaailmassa. Hyvinvointivalmennusta voidaan hyödyntää monenlaisissa elämäntilanteissa niin yksilöille kuin ryhmässäkin. Valmennuksen hyötyjä ovat mm. omien tavoitteiden selkiytyminen ja niiden toimeenpaneminen, ajan- ja stressinhallinan paraneminen, omien puolien ja itsetuntemuksen lisääntyminen, omien toiveiden tunnistaminen sekä onnellisuuden ja energisyyden lisääntyminen.

Hyvinvointivalmennuksen tavoite on auttaa valmennettavaa ottamaan vastuu itsestään, tavoitteistaan ja toiminnastaan. Valmennuksessa ei ohjata kuinka tulisi elää, koska jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Valmennus ei myöskään analysoi menneitä vaan suuntaa katseet nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Erilaiset kysymykset ja mielenkiintoiset harjoitukset auttavat jokaista itse oivaltamaan olennaiset asiat.

18298966_s

Kenelle henkilökohtainen valmentaja?


Valmennus sopii ihmisille, jotka kaipaavat muutosta elämäänsä tai haluavat selkiyttää ajatuksiaan ja toiveitaan oman elämänsä suhteen. Valmennus ei kuitenkaan ole pelkästään suuria näkyviä muutoksia varten vaan myös pieniä muutoksia mm. itsensä johtamisessa, arjen hallinnassa ja onnellisuudessa. Valmennuksessa voidaan käsitellä mm. uraan, perheeseen, terveyteen,stressiin, arkeen ja tunteisiin liittyviä aiheita. Valmennus sopii hyvin myös mm. painonpudottajille fyysisen valmennuksen ohella (kts. BALANCE-valmennukset).

Valmennusta voidaan järjestää myös pienryhmille, kuten kaveriporukoille tai työyhteisöille toiveiden mukaisesti (kts.
ryhmävalmennukset).

KTBalanssi